5e Economie-Wiskunde

do, 11/19/2015 - 14:49 -- sintjans

Een polyvalente studierichting voor de leerling die een algemene belangstelling koestert voor het economisch functioneren van de maatschappij. De wiskundige component in deze opleiding verstevigt het abstract en logisch denken.

Vakken: 
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Chemie
1
Duits
1
Economie
4
Engels
2
Esthetica
1
Frans
3
Fysica
1
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Wiskunde
6
Seminarie
1