5e Grieks-Latijn

ma, 11/16/2015 - 14:30 -- sintjans

Wie in de tweede graad deze richting succesvol afwerkt, volgt het best deze klassieke, breed culturele richting verder.  De algemene basisvorming komt hier sterk aan bod.

Vakken: 
Aardrijkskunde
1
Duits
1
Engels
2
Esthetica
1
Frans
3
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Grieks
4
Latijn
4
Lichamelijke opvoeding
2
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Wiskunde (keuze +1 uur wiskunde via seminarie)
3
Seminarie
1