5e Latijn-Moderne talen

ma, 11/16/2015 - 14:32 -- sintjans

De doorgedreven studie van de moderne talen oefent de leerlingen in het communicatieve aspect van de taal, terwijl het Latijn naast de aanwezige culturele en literaire componenten verder het taalbeschouwend inzicht vergroot. Dit resulteert in een vlot gebruik van vreemde talen met een stevige onderbouw.

Vakken: 
Aardrijkskunde
1
Duits
2
Engels
3
Esthetica
1
Frans
4
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Latijn
4
Lichamelijke opvoeding
2
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Wiskunde (keuze +1 uur wiskunde via seminarie)
3
Seminarie
2