5e Moderne talen-Wetenschappen

do, 11/19/2015 - 14:52 -- sintjans

Heel wat wetenschappelijke publicaties verschijnen in het Engels, Frans of Duits. Wie een beroep als wetenschapper voor ogen heeft en de publicaties in de vreemde taal wil nalezen of aan internationale wetenschappelijke symposia zal moeten deelnemen, vindt hier de geschikte afdeling.

Vakken: 
Aardrijkskunde
2
Biologie
1
Chemie
2
Duits
2
Engels
3
Esthetica
1
Frans
4
Fysica
2
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Wiskunde
4
Seminarie
1