Leerlingenbegeleiding


Kristien Bossaert

Fanny Huyghe

Ellen Vileyn

Hilde De Houwer

Caroline Ameloot

Griet Deforche

Directeur:
Jan Deweerdt

Adjunct-directeur:
Angelique Clauw