Eindvoorstelling Jieha-project

ma, 04/25/2016 - 13:21 -- RAEV

 

Het wordt zo stilaan traditie op onze school dat de vierdejaars economie in de loop van het 2de trimester de zogenaamde jieha-mini-ondernemingen oprichten. Dit jaar werden maar liefst 3 mini’s opgericht, met name boutique Mars€ll, MC Empresa en Marcelino. U ziet telkens weer de naam van Marcel opduiken in de “firmanaam”, om de eenvoudige reden dat de behaalde winst wordt geschonken aan Marcel, een jongetje uit Proven die lijdt aan leukemie. In aanwezigheid van Marcel zelf en zijn papa gaven de leerlingen het beste van zichzelf door een eindpresentatie te geven voor de ouders, de medeleerlingen,de leerkrachten en directie. De Jieha’s verkochten op de speelplaats en op de Poperingse vrijdagmarkt eerlijke producten. Op die manier leren de leerlingen aan den lijve de knepen van het ondernemerschap. Begeleid door de leerkrachten economie leren ze aankopen, een stock beheren, reclame voeren, verkopen, een kassa maken, kortom leren ze stapsgewijs de knepen van het ondernemerschap. Steeds wordt daarbij de nadruk gelegd op de ethische aspecten. Uiteindelijk werd een cheque overhandigd van €690 voor “dikke duim Marcel”, het project die financiële ondersteuning biedt voor de behandeling van Marcels ziekte. Alvast een dikke pluim of duim voor alle deelnemers aan dit project.