ERASMUS+ "La classe en action!"

ma, 01/09/2017 - 21:10 -- DVOR

Europees ERASMUS+ project van start in het SJC!

Het is met veel plezier dat we tijdens de grote vakantie mochten vernemen dat het ERASMUS+ project ‘La classe en action! Echange de bonnes pratiques innovantes dans l’enseignement des langues étrangères.‘ werd goedgekeurd en dat we dus in september mochten starten met het project !

Dit project is een internationaal samenwerkingsproject tussen verschillende scholen, in ons geval tussen scholen in België, Duitsland, Finland, Italië en Portugal. Het is een strategisch partnerschap dat bijdraagt tot innovatie en verbetering van opleiding en onderwijs.

Onze school heeft ervoor gekozen om dit schooljaar met de leerlingen van 4ECA en 4ECB aan het project te werken. Het partnerschap loopt over iets meer dan 2 schooljaren.

Concreet betekent dit het volgende: in de loop van het project worden er ‘workmeetings’ georganiseerd in de deelnemende scholen, tijdens het schooljaar worden deze workmeetings voorbereid, voornamelijk in de lessen Frans maar ook in andere lessen zoals Engels, godsdienst, geschiedenis, … De coördinatoren van de partnerscholen zijn al eens samen gekomen in Duitsland om deze workmeetings voor te bereiden en om concrete afspraken te maken.

De eerste workmeeting gaat door in onze school in Poperinge van 6 tot 10 februari 2017! De buitenlandse leerlingen zullen logeren bij leerlingen van 4ECA en 4ECB en de leerkrachten in het Talbot House. Dit schooljaar vindt er nog een meeting plaats in Italië, in mei 2017, en volgend schooljaar 3 meetings in Portugal, Finland en Duitsland.

In België zullen we bekijken of leerlingen meer gemotiveerd zijn om vreemde talen te leren bij het gebruik van interactieve borden, in Italië gaat het over de ‘flipped classroom’, in Portugal over ‘gamification’, in Finland hoe men beter vreemde talen kan aanleren aan de hand van kunst en in Duitsland over het gebruik van video.

Daarnaast zullen we ons ook interesseren aan de integratie van de vluchtelingen in de verschillende partnerlanden en wij gaan dit hier in Poperinge heel in het bijzonder vergelijken met de situatie van de Belgische vluchtelingen tijdens WOI.

Wij hopen dat dit nieuwe Europese avontuur opnieuw een verrijking mag worden voor onze leerlingen en voor onze school!

Meer info is te vinden op de TwinSpace van het project: https://twinspace.etwinning.net/24499/home

Ria De Wilde
Coördinator Erasmus+