Griekse avond

di, 05/31/2016 - 15:54 -- RAEV

Op vrijdag 20 mei was het weer zover: de jaarlijkse Griekse avond, georganiseerd door de zesdejaars, Birte en Bernd. Het thema van de avond was een afvalrace rond de figuur Odysseus, de befaamde man die tien jaar rondzwierf en verschillende beproevingen moest doorstaan om daarna eindelijk thuis aan te komen na de Trojaanse oorlog. Dit prachtige verhaal werd neergeschreven in de Odyssee door Homerus, in iets meer dan 12 000 versjes. De avond startte met een eigenhandig gecreëerd filmpje van de derdes, een quiz van de vierdes en toneel van de tweedes. Na deze acts begon het eigenlijke spel. Drie teams werden samengesteld, de beproevingen nagespeeld aan de hand van harde pleinspelen tot 1 team het meest 'aantal jaar zwerven' had kunnen minimaliseren en de terechte winnaar was. Na afloop konden we aanschuiven aan tafel en genieten van een lekkere pastitio. Moe maar tevreden gingen deze 30 Griekjes naar huis... Een geslaagde editie!