Zorg

Klassenleerkrachten, vakleerkrachten, leerlingebegeleiders en directie doen er alles aan opdat de leerlingen zich goed voelen op onze school. We begeleiden hen, in overleg met de ouders, de leerling en het CLB doorheen hun secundaire studies.

In het wekelijkse zorgoverleg zoeken leden van het zorgteam en directie naar haalbare oplossingen voor alle zorgvragen: studie- of leerproblemen, problemen rond zelfbeleving of emoties, sociale vaardigheden, … Door middel van een discrete aanpak zorgen we voor een vlotte doorstroming van gegevens naar alle betrokkenen, telkens in overleg met de leerling.
Indien nodig worden concrete, individuele afspraken vastgelegd in een handelingsplan, dat regelmatig geëvalueerd en aangepast wordt.
Tijdens de examens kunnen leerlingen met zorg terecht in de zorgklas. We houden er extra rekening met de individuele noden.

Op sociaal vlak loopt het niet voor elke  leerling even vlot. In de lesjes Leefsleutels worden sociale vaardigheden getraind en proberen we het zelfbeeld te vergroten door kritisch te leren denken.
Pesten pakken we onmiddellijk aan, vaak met de no-blame methode.

Op studievlak krijgen de leerlingen “leren leren”: ze krijgen heel wat tips ivm planning, organisatie en verwerking van de leerstof. Daarnaast kunnen leerlingen ook individuele ondersteuning krijgen bij het verwerken van de leerstof door middel van remediëring of studiehulp.

Zich goed voelen in klas en op school is voor ons een prioriteit. Neem gerust contact met ons op indien u nog vragen heeft.